NCL: Justerer kursen for framtida

NCL: Justerer kursen for framtida

Shipping og logistikk

Rederiet North Sea Container Line (NCL) vil gjøre smarte digitale grep for å møte konkurransen i markedet. I tett samarbeid med NCL har vi derfor

  • revidert den visuelle identiteten og dokumentert resultatet i en digital merkevarehåndbok
  • laget nye nettsider med digitalisert bestillingsløsning og prisberegning
  • gjort brukerinnsikt og kartlagt kundereiser
  • bidratt i valget av teknisk samarbeidspartner
Ny logo

En bransje i endring

Både teknologien og forretningsmodellene innen transportsektoren utvikler seg i rivende fart, med tjenester som Uber, Nimber, Xeneta og selvkjørende kjøretøy til lands og vanns. For NCL, som frakter gods fra dør til dør i Europa, er det viktig å møte konkurransen, jobbe smart og tenke nytt.

Vi ønsket oss en partner som vi kunne vokse sammen med og som utøver førsteklasses håndverk. Ikke bare har leveransene vært estetisk flotte, men vi har også gjort et kvantesprang med tanke på brukervennlighet.

Ada Jakobsen, markedssjef i North Sea Container Line AS

Digitalisere kundekontakten

Å forbedre den første delen av kundekontakten, slik at kundene kan beregne pris og bestille transport digitalt, har hatt høy prioritet så langt. Et viktig mål for NCL er å lette både kundenes og egen hverdag.

Innsikt og utsikt

For å forstå mer av bransjen og kundenes behov intervjuet vi folk fra ulike kundesegmenter. Det var også viktig å få innsikt fra NCL sine egne folk både i havnene, på skipene og i salg, kundeservice og ledelse. Ambisjonen er at kundenes behov altid skal være styrende for det digitale forbedringsarbeidet.

Ute i felt for å snakke med ansatte
Ute i felt for å snakke med ansatte
Ute i felt for å snakke med ansatte

På riktig sted til riktig tid

For kundene til NCL er det viktig å kunne planlegge sendinger og spore båter. Nettstedet er integrert med eksterne systemer slik at kundene alltid har oppdaterte data tilgjengelig.

Fra tegning til kode

Veien fra håndskisser til koding med reelle data er kort. Slik får vi kjapt testet ut og justert designforslagene våre.


Skisse av bookingmodul
Skjermbilde av ny bookingmodul

Bevegelse som konsept

NCL lever av å transportere ting mellom steder. Framdrift og forflytning har vært et naturlig gjennomgangstema i det visuelle arbeidet.

Typografi med tykke kursive blokkbokstaver, en framoverlent logo og små animasjoner skal gi assosiasjoner til skip, lastebiler og containere i bevegelse.

Illustrasjon av port-to-port

Evolusjon. Ikke revolusjon.

I løpet av samarbeidet har vi revidert og oppdatert den visuelle identiteten. Med stor respekt for historikken og merkevaren til NCL har vi moderniseret og forenklet de visuelle virkemidlene.

Ønsker du også å gi kundene dine en bedre hverdag?

Snakk med Målfrid eller Eivind om hvordan.